Follicum utvecklar läkemedel för reglering av hårväxt

Håravfall eller oönskad hårväxt drabbar miljontals människor – både män och kvinnor. Idag finns det inga effektiva produkter som stimulerar eller hämmar hårväxt utan några biverkningar. Follicums primära läkemedelskandidat har i prekliniska studier visat sig kunna hämma hårväxt på ett mycket effektivt sätt. I andra prekliniska modeller har kraftig stimulering av hårväxt observerats. I båda fallen ses effekt redan vid låga doser, och inga negativa effekter har observerats. Follicum inledde en klinisk studie i fas I/IIa i januari 2016.

Projekt

Våra läkemedelskandidater kan både hämma och stimulera hårväxten, och anses säkra eftersom de består av kroppens egna proteiner.

Läs mer

Marknad

Globalt säljs produkter för mer än 15 miljarder USD, med stigande efterfrågan. Få konkurrenter finns till våra läkemedelskandidater.

Läs mer

Investerare

Vi vill utveckla säkra och effektiva läkemedel för både kvinnor och män, med få biverkningar och som är kostnadseffektiva.

Läs mer

Nyheter

Press

25 Maj 16
Sista dag för handel med BTA

I april/maj 2016 genomförde Follicum en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs...